Nierkanker.nl

Alles over nierkanker

Nierkanker.nl

Niercelcarcinoom (niercelkanker)

De meest voorkomende vorm van nierkanker is niercelkanker of niercelcarcinoom.

Oorzaken niercelkanker

NierkankerOver de oorzaak van nierkanker is nog maar weinig bekend. Wel weten we dat sommige mensen een groter risico lopen om nierkanker te krijgen.

Overgewicht en roken zijn in elk geval risicofactoren voor nierkanker. Rokers hebben naar schatting een anderhalf keer zo grote kans op nierkanker als niet-rokers.

In enkele tientallen gevallen per jaar is er sprake van het ontstaan van nierkanker door erfelijke aanleg. Er zijn verschillende zeldzame erfelijke aandoeningen waardoor nierkanker kan ontstaan. De belangrijkste zijn de Ziekte van Von Hippel-Lindau, Bird-Hogg-Dube en het Hereditair Papillair Niercelcarcinoom. Uiteraard is nierkanker – net als alle andere vormen van kanker – niet besmettelijk. Lees verder over de symptomen van niercelkanker.

Google Analytics cookies uitschakelen.