Nierkanker.nl

Alles over nierkanker

Nierkanker.nl

Afzien van behandeling nierkanker

De behandeling van nierkanker is belastend voor de patiënt. De patiënt moet naar het ziekenhuis en moet medicijnen slikken. De behandeling heeft soms maar een beperkt effect op de overlevingsduur en medicijnen kunnen bijwerkingen geven. Daarom is het in sommige gevallen voor de patiënt in overleg met de specialist beter om af te zien van verdere behandeling.

Bij een behandeling die genezing tot doel heeft (curatieve behandeling) zal de patiënt meestal meer bijwerkingen en ongemakken accepteren. Bij een behandeling die ervoor dient om het ziekteproces te remmen en de klachten te verminderen (palliatieve behandeling), wordt de kwaliteit van leven een belangrijkere factor.

Bij twijfel over verdere behandeling, kunt u altijd overleggen met uw behandelend arts of met uw huisarts.

Lees verder over het leven met niercelkanker.

Google Analytics cookies uitschakelen.