Nierkanker.nl

Alles over nierkanker

Nierkanker.nl

Prognose nierkanker

Verloop van de ziekte / na de behandeling

PrognoseBij nierkanker is het moeilijk om aan te geven dat iemand echt genezen is. Het risico blijft namelijk altijd bestaan dat de ziekte terugkomt. Daarom wordt er vaak over overlevingspercentages gesproken en niet zo zeer over genezingspercentages. Wat betreft de prognose bij nierkanker: De termijn van overleven die op 100% wordt gesteld is meestal 5 jaar.

Het risico op terugkeer is doorgaans kleiner naarmate de periode dat de ziekte niet aantoonbaar is, langer duurt. Oftewel: hoe langer de ziekte wegblijft, hoe groter de kans dat die altijd wegblijft.

Na een behandeling ter genezing, zijn er grofweg 3 groepen te onderscheiden qua overleving.

Groep 1

Bij deze groep is de tumor beperkt gebleven tot de nier en zijn er geen uitzaaiingen gevonden. De 5-jaars overleving in deze groep bedraagt 80 tot 90%. Als de tumor kleiner was dan 4 á 5 cm. dan is de overleving na 5 jaar zelfs meer dan 90%.

Groep 2

Als de tumor door het kapsel van de nier heen gegroeid was, maar er zijn geen uitzaaiingen gevonden, dan ligt de overleving na 5 jaar tussen de 40 tot 60%.

Groep 3

Als de tumor door het kapsel van de nier heen gegroeid is en er zijn ook uitzaaiingen gevonden, dan is de kans om 5 jaar na de operatie te overleven slechts 10 tot 15%.

Per individuele patiënt kan de overleving wel sterk variëren. Het verloop van de ziekte is onvoorspelbaar en kan wisselen van mens tot mens. Van de mensen in groep 3 leeft 10 tot 15% nog na 5 jaar (!).

Controle na de behandeling

Gedurende de eerste 5 tot 10 jaar na de eerste diagnose nierkanker en de behandeling, zal er ieder halfjaar een controle plaatsvinden. Deze controle bestaat meestal uit het maken van een thoraxfoto (borstfoto), CT scan van de buik en een echografie en bloedonderzoek.

Lees verder over het afzien van behandeling bij niercelkanker

Google Analytics cookies uitschakelen.