Nierkanker.nl

Alles over nierkanker

Nierkanker.nl

Avastin

Avastin bevat de werkzame stof bevacizumab, een humaan monoklonaal antilichaam. Monoklonale antilichamen zijn eiwitten die specifiek andere unieke eiwitten in het lichaam herkennen en er aan binden. Bevacizumab bindt selectief aan een eiwit dat vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) wordt genoemd. VEGF wordt aangetroffen aan de binnenkant van bloed- en lymfevaten in het lichaam. VEGF zorgt ervoor dat bloedvaten naar en binnen tumoren groeien; deze bloedvaten leveren voedingsstoffen en zuurstof aan de tumor. Wanneer bevacizumab éénmaal gebonden is aan VEGF, belemmert het VEGF om op de juiste manier te werken. Dit heeft als effect het voorkómen van tumorgroei door het blokkeren van de groei van bloedvaten die voedingsstoffen en zuurstof naar de tumor brengen. Avastin wordt o.a. gebruikt voor de behandeling van gevorderde nierkanker. Wanneer het wordt gebruikt bij patiënten met nierkanker, zal het worden toegediend met een ander type geneesmiddel, interferon genoemd.

Avastin is niet voor iedereen geschikt en kan ook bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg daarom altijd de bijsluiter die u bij uw geneesmiddel heeft gekregen.

Bijsluiter Avastin

Klik hier voor de bijsluiter van Avastin (via EMEA).

Google Analytics cookies uitschakelen.