Nierkanker.nl

Alles over nierkanker

Nierkanker.nl

Sutent

Sutent bevat het werkzame bestanddeel sunitinib, dat een proteïnekinaseremmer is. Het wordt gebruikt bij de behandeling van kanker; het voorkomt de activiteit van een speciale groep van proteïnen waarvan bekend is dat ze een rol spelen in de groei en de verspreiding van kankercellen. Sutent zal uitsluitend aan u worden voorgeschreven door een arts die ervaring heeft met het gebruik van geneesmiddelen tegen kanker.

Sutent wordt o.a. gebruikt om volwassenen te behandelen met gemetastaseerd niercelcarcinoom (MRCC), een vorm van nierkanker die zich verspreid heeft naar andere delen van het lichaam.

Sutent is niet voor iedereen geschikt en kan ook bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg daarom altijd de bijsluiter die u bij uw geneesmiddel heeft gekregen.

Bijsluiter Sutent

Klik hier voor de bijsluiter van Sutent (via EMEA).

Google Analytics cookies uitschakelen.