Nierkanker.nl

Alles over nierkanker

Nierkanker.nl

Ziekenhuis

Nierkankerzorg concentreren in expertcentra

26 juni 2017

De zorg voor nierkankerpatiënten vindt momenteel plaats in vrijwel alle ziekenhuizen. Patiëntenorganisatie Leven met blaas- of nierkanker vindt dat deze zorg geconcentreerd moet worden in een beperkt aantal expertcentra en daaraan gelieerd een beperkt aantal partnerziekenhuizen.

Alhoewel nierkanker niet primair tot de aandachtsgebieden van Stichting DUOS wordt gerekend (zijnde prostaat-, blaas- en testiskanker), willen wij hierbij toch aandacht vragen voor deze visie. Temeer omdat de conclusie (expertcentra) dezelfde is, als die van de Prostaatkankerstichting waarvan u het nieuwsbericht eveneens op 17 juni op deze site treft. De visie van Leven met blaas- en nierkanker is uitgewerkt in criteria en streefnormen. Met deze visie gaat men het gesprek aan met het veld om met elkaar de zorg voor nierkankerpatiënten te optimaliseren, te organiseren en toekomstbestendig te maken.

Lees hier de visie.

Bron: Stichting DUOS

Google Analytics cookies uitschakelen.