Nierkanker.nl

Alles over nierkanker

Nierkanker.nl

GOLD studie

Update 15 november 2012: De GOLD-trial is inmiddels gesloten voor patiënten inclusie en de resultaten van de studie worden eind 2013 bekend.

De Gold-trial is een onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide niercelkanker voor wie standaard eerste- en tweedelijnsbehandeling (zowel een anti VEGF-behandeling als een mTOR-remmer) niet meer effectief of mogelijk is. Onderzocht wordt of een nieuw middel veilig en effectief is in het bestrijden van de ziekte.

Deze studie onderzoekt of het nieuwe middel TKI258 veiliger en effectiever is in het bestrijden van de ziekte dan een behandeling met sorafenib1. Beide middelen remmen de groei van de tumorcel en gaan de vorming van nieuwe bloedvaten tegen. Hierdoor kunnen tumorcellen niet verder groeien.

Voor dit onderzoek is men op zoek naar patiënten met uitgezaaide niercelkanker voor wie standaardbehandeling niet meer effectief of mogelijk is. Er mag geen bestraling en/of chemotherapie hebben plaatsgevonden gedurende 4 weken voorafgaand aan de start van de behandeling. Daarnaast moet patiënten een voldoende algemene lichamelijke conditie hebben en vrouwelijke patiënten mogen tijdens het onderzoek niet zwanger zijn of worden.

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

Groep 1 wordt behandeld met TKI258

Elke week gedurende 5 dagen 5 capsules per dag. Elke kuur duurt 4 weken.
De kuren worden voortgezet zolang de behandeling een gunstig effect heeft op de ziekte.

Groep 2 wordt behandeld met sorafenib 1

Elke dag 2 x 2 tabletten. Elke kuur duurt 4 weken.
De kuren worden voortgezet zolang de behandeling een gunstig effect heeft op de ziekte.
Update 15 november 2012: De GOLD-trial is inmiddels gesloten voor patiënten inclusie en de resultaten van de studie worden eind 2013 bekend.

1 Merknaam: Nexavar®

Google Analytics cookies uitschakelen.