Nierkanker.nl

Alles over nierkanker

Nierkanker.nl

ROPETAR Studie

Afwisselende behandeling met pazopanib en everolimus

Eind 2012 is de ROPETAR studie van start gegaan. De studie is open in 17 Nederlandse ziekenhuizen. Patiënten met lokaal gevorderd of uitgezaaid heldercellig niercelcarcinoom die in aanmerking komen voor behandeling kunnen deelnemen.

Achtergrond

In de dagelijkse praktijk wordt bij de behandeling van nierkanker regelmatig gezien dat tumoren die ongevoelig zijn geworden tegen bijvoorbeeld pazopanib, sunitinib of everolimus na een periode van staken van de behandeling weer gevoelig worden. Dit is iets wat bij chemotherapie veel minder vaak wordt waargenomen. In 2010 werd in het medische tijdschrift Cell een artikel gepubliceerd waarin een mogelijke verklaring wordt beschreven. Ongevoeligheid ontstaan tijdens behandeling bleek omkeerbaar na het wegnemen van de blootstelling aan dit middel. Het lijkt erop dat kankercellen tijdelijk de chemische structuur van het DNA kunnen aanpassen waardoor de cel tegen de behandeling kan.

Gedachte achter de ROPETAR studie

Op basis van bovengenoemde bevindingen zou het kunnen dat het afwisselend behandelen van kankercellen met twee verschillende middelen uitstel van ongevoeligheid voor behandeling geeft en voor de patiënt een betere behandeling. Door het verrichten van de ROPETAR studie hoopt de Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (www.win-o.nl) hier een antwoord op te vinden.

ROPETAR studie opzet

In de ROPETAR studie wordt geloot(1:1) tussen de standaard behandeling in Nederland (behandeling met pazopanib 1 (VEGF-TKI) gevolgd door everolimus 2 (mTOR –inhibitor)) en de onderzoeksbehandeling (een tweemaandelijks afwisselende behandeling met pazopanib en everolimus). Deelnemende patiënten krijgen in alle gevallen beide werkzame middelen. Het doel is 100 patiënten te includeren.
Voorwaarden voor deelname zijn onder andere dat de patiënt uitgezaaide nierkanker heeft die niet eerder behandeld is met medicijnen. Daarnaast geldt dat patiënten voldoende algemene lichamelijke conditie moeten hebben en patiënten niet zwanger mogen worden tijdens het onderzoek. Het is altijd aan de behandelend arts of patiënten in aanmerking komen voor het onderzoek.
De studie is open in de volgende ziekenhuizen:

 • Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
 • Academisch Ziekenhuis Maastricht, Maastricht
 • Amphia Ziekenhuis, Breda
 • Atrium Medisch Centrum, Heerlen
 • Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
 • Haga Ziekenhuis, Den Haag
 • Isala Klinieken, Zwolle
 • Maxima Medisch Centrum, Eindhoven
 • Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar
 • Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden
 • Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
 • Orbis Medisch Centrum, Sittard-Geleen
 • St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
 • Sint Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
 • Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam
 • Universitair Medisch Centrum, Groningen
 • Universitair Medisch Centrum, Utrecht

Meer informatie over de ROPETAR studie

U kunt contact opnemen met de coördinerende onderzoeker, G.A. Cirkel (Geert) voor meer informatie over de ROPETAR studie. Dit kan per email: g.a.cirkel-2@umcutrecht.nl of telefonisch via het polisecretariaat Medische Oncologie van het UMC Utrecht: 088-75 56308.

1 Pazopanib heeft als merknaam Votrient®
2 Everolimus heeft als merknaam Afinitor®

Update april 2016

De ROPETAR studie is inmiddels voltooid en de resultaten zullen spoedig gepresenteerd worden.

Google Analytics cookies uitschakelen.