Nierkanker.nl

Alles over nierkanker

Nierkanker.nl

SURE studie

SURE studie(SUnitinib REchallenge)

Hernieuwde behandeling met sunitinib bij patiënten met gevorderde niercelkanker

Indien er bij patiënten sprake is van gevorderde of uitgezaaide niercelkanker, vindt vaak behandeling plaats met sunitinib (Sutent). Helaas heeft sunitinib bij veel patiënten na enige tijd geen effect meer, waarna deze behandeling wordt gestaakt. Hierna kan een andere behandeling worden gegeven, bijvoorbeeld everolimus (Afinitor). Voor patiënten bij wie everolimus niet (meer) werkt of dit medicijn niet verdragen, is er op dit moment geen standaard (derdelijns) behandeling beschikbaar. Uit eerder onderzoek zijn er echter aanwijzingen dat de (tijdens eerdere behandeling ontstane) ongevoeligheid voor sunitinib van voorbijgaande aard kan zijn en dat patiënten bij opnieuw behandelen met sunitinib hier weer op kunnen reageren.

In de SURE studie wordt onderzocht of patiënten die eerder behandeld werden met sunitinib en daar aanvankelijk goed op reageerden (de ziekte werd kleiner op de CT-scan of bleef stabiel gedurende tenminste 6 maanden), na een tussentijdse behandeling of pauze van tenminste 3 maanden opnieuw baat kunnen hebben bij sunitinib.

Voorwaarden voor deelname zijn o.a. dat de patiënt:

  • gevorderde niercelkanker heeft;
  • (aanvankelijk) baat had bij eerdere behandeling met sunitinib;
  • in de afgelopen 3 maanden met een ander medicijn* behandeld is of in het geheel geen antitumormedicijnen heeft gebruikt (*bijvoorbeeld everolimus, of everolimus en cyclofosfamide in studieverband. Sorafenib, pazopanib, axitinib zijn als tussentijdse (2e lijns)behandeling voor deelname aan de SURE studie niet toegestaan).

Daarnaast geldt dat patiënten voldoende algemene lichamelijke conditie moeten hebben en dat vrouwelijke patiënten niet zwanger mogen worden tijdens het onderzoek. De behandelend arts kan beoordelen of patiënten in aanmerking komen voor het onderzoek.

De studie is op dit moment alleen nog geopend in VU medisch centrum in Amsterdam. Patiënten kunnen voor deelname aan deze studie verwezen worden.

Voor meer informatie over de studie kunt u contact opnemen met drs. Mariette Labots (medisch oncoloog en studiecoördinator), dr. Hans van der Vliet (medisch oncoloog), prof. dr. Henk Verheul (medisch oncoloog), via het secretariaat Medische Oncologie van het VUmc (020-4441295).

Sunitinib heeft als merknaam Sutent®, everolimus heeft als merknaam Afinitor®

Google Analytics cookies uitschakelen.