Nierkanker.nl

Alles over nierkanker

Nierkanker.nl

Wilms-tumor (nefroblastoom)

Wilms-tumor is een type nierkanker dat alleen optreedt bij kinderen. Het wordt ook nefroblastoom genoemd. Gewoonlijk treedt deze vorm van nierkanker op gedurende de eerste 5 levensjaren van het kind en meestal wordt er maar één nier aangetast. De tumor kan door het kapsel van de nier heen breken en naar andere organen toe groeien. Via de bloedbaan kan de tumor zich uitzaaiien naar de longen en soms ook naar de lymfeklieren en de lever of de hersenen.

Meestal ontdekken ouders dat er iets aan de hand is, als er een zwelling ontstaat in de buik van het kind. De tumor is dan al behoorlijk groot. Soms hebben de kinderen vantevoren ook al klachten, zoals buikpijn, braken, hoge bloeddruk, vermagering of bloed in de urine. Maar dit is niet altijd het geval. Ook kan het kind koorts krijgen.

Het gezwel in de nier groeit snel en kan behoorlijk groot worden. De gezondheidstoestand gaat langzaam achteruit als de tumor groter wordt.

Stellen van de diagnose Wilms-tumor

Onderzoeken, buisjesDe diagnose wordt gesteld op basis van lichamelijk onderzoek en verschillende aanvullende onderzoeken. Er wordt bloed- en urineonderzoek gedaan en er worden scans gemaakt van de buikstreek om de aard en grootte van de tumor vast te stellen. Tot de mogelijkheden behoren het maken van een echografie, een CT-scan en een MRI-scan.
Voor de precieze diagnose is een biopsie nodig. Hierbij wordt een klein stukje weefsel of een paar cellen uit de nier weggenomen en vervolgens wordt dit onder de microscoop onderzocht. Aan de hand van de biopsie kan vastgesteld worden in welk stadium de tumor zich bevindt en wat de mate van kwaadaardigheid is.

Behandeling van een Wilms-tumor

De wijze van behandeling van een Wilms-tumor is afhankelijk van het stadium van de ziekte. Als het mogelijk is, wordt de aangetaste nier geheel of gedeeltelijk verwijderd. Soms krijgt het kind eerst chemotherapie om de tumor te laten slinken en de operatie meer kans van slagen te geven. Na de operatie kan ook chemotherapie of bestraling worden gegeven. De behandeling neemt zomaar een halfjaar in beslag. Omdat het kind nog heel jong is, is dit een zware belasting voor ouders en kind.

Prognose bij een Wilms-tumor

Het vooruitzicht voor kinderen met een Wilms-tumor is tegenwoordig behoorlijk goed. Vooral kinderen jonger dan 2 jaar met een kleine tumor, in een vroeg stadium en met een naar verhouding redelijk goedaardig celtype, hebben een kans op genezing van 80 tot 90%. Kinderen die al uitzaaiingen hebben, hebben altijd nog een kans op genezing van 50 tot 80%. Deze laatste groep heeft door de bestraling en de chemotherapie, wel in het latere leven een grotere kans op een andere vorm van kanker. Daarom moeten zij onder controle blijven.

Als de kanker terugkomt, gebeurt dat meestal binnen een jaar. Een kind dat 18 maanden na de operatie nog in leven is, mag als genezen worden beschouwd. Als de kanker terugkeert, is er wederom behandeling mogelijk.

Als de diagnose binnen 12 maanden na de geboorte wordt gesteld, is de kans 80% dat het kind helemaal geneest. De prognose wordt slechter, naarmate het kind ouder is als de diagnose wordt gesteld.

Google Analytics cookies uitschakelen.